СРАВНИТЕЛНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА СЪС СЕЛЕКТИРАНИ РЕГИОНИ С PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA) И KERNEL PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (KPCA) И ФИЛТРИ НА ГАБОР. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), 3-7. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/34