Toshkov, A., Binev, D., & Minchev, D. (2018). Платформа за електронни издания на центъра по информатика и технически науки на бургаския свободен университет. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), 2-11. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/3