СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), 48-57. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/29