ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В КОНТЕКСТА НА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТТА. (2024). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 12(1), 37-44. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/282