WEB БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА КАДРИ. (2024). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 12(1). https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/280