ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), 42-47. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/28