Jecheva, V., & Nikolova, E. (2018). ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), 42-47. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/28