РАЗРАБОТКА НА УЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН СТРИЙМИНГ НА МУЗИКА. (2024). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 12(1). https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/279