WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВА. (2024). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 12(1). https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/278