ОПИТЪТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ С ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ. (2022). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), 64-72. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/271