Georgiev, G., & Цветанов, Б. (2022). ВЪРХУ ЕДНА ВЪЗМОЖНСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЛОТАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИЛОВИ ФИЛТРИ НА ВИСШИ ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), 2-11. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/265