МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ С ДВА КРАНА В ЕДИН ТРЮМ НА КОРАБ. (2022). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 11(1), 12-16. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/264