Seymenliyski, K. (2021). ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), 11-15. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/261