Minchev, D. (2021). СЪВРЕМЕННО ПРИЛОЖЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ДОСТЪПНОСТ НА РАДАРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОДЕЛ НА РАДАР. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), 60-70. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/259