Minchev, D. (2022). РАЗРАБОТКА НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), 29-33. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/255