Minchev, D. (2022). ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОТГОВОР НА НАРАСТВАЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), 16-28. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/254