Mareva, D. (2021). РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗХОДНАТА МОЩНОСТ НА АВТОНОМНИ РЕЗОНАНСНИ ИНВЕРТОРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 10(1), 2-10. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/250