Dragneva, N. (2020). МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТИПОВИ ТОВАРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 9(1), 49-55. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/241