Seymenliyski, K. (2020). ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 9(1), 43-48. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/240