Toshkov, A. (2018). Списание Компютърни науки и комуникации, Том 6, № 1 (2017). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1). изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/22