СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА И MOOCS. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 125-131. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/218