Dragneva, N. (2018). ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ВОДАЧ-АВТОМОБИЛ-СРЕДА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 114-118. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/216