Toskov, B., & Toskova, A. (2018). НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 100-106. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/214