Nikolova, E. (2018). СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ И СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 93-99. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/213