Mareva, D. (2018). ТЕНДЕНЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМПУЛСНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 72-78. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/209