Ivanov, A., & Georgieva, P. (2018). КЛАСИФИКАЦИЯ С КОНВОЛЮЦИОННИ НЕВРОННИ МРЕЖИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 7(1), 46-52. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/206