Toshkov, A. (2018). Списание Компютърни науки и комуникации, Том 5, № 3 (2016). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(3). изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/20