Списание Компютърни науки и комуникации, Том 5, № 2 (2016). (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(2). https://doi.org/10.6666/кнк.v5i2.19