Toshkov, A. (2018). Списание Компютърни науки и комуникации, Том 5, № 2 (2016). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(2). изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/19