СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(2), 31-40. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/180