Georgieva, P., Dudinov, K., Chanev, N., & Andonov, A. (2018). СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(2), 31-40. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/180