Toshkov, A. (2018). АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(3), 2-9. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/170