Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 4 (2015). (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(4). https://doi.org/10.6666/кнк.v4i4.17