Toshkov, A. (2018). ЕЛЕКТРОННОТО СПИСАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ В БУРГАСКИ СВОБОСЕН УНИВЕРСИТЕТ Е ВКЛЮЧЕНО В БАЗАТА НА ВИНИТИ – РАН. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(3), 1. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/169