Toshkov, A. (2018). Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 3 (2015). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(3). изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/16