Toshkov, A. (2018). ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2013 В БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(4), 1-2. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/158