КЛАСИФИКАЦИОННО ДЪРВО И KULLBACK-LEIBLER РАСТОЯНИЕ-ОСНОВАНО НА ДЕТЕКТИРАНЕ НА АНОМАЛНИ ИНСТРУКЦИИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(1), 40-44. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/153