Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 2 (2015). (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(2). https://doi.org/10.6666/кнк.v4i2.15