Списание Компютърни науки и комуникации, Том 3, № 3 (2014). (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 3(3). https://doi.org/10.6666/кнк.v3i3.12