Georgiev, G., & Balabanova, I. (2018). КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ТЕЛЕТРАФИЧНИ СИСТЕМИ С ЯВНИ ЗАГУБИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 85-94. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/108