Kravjar, J. (2018). НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПЛАГАРИЗАЦИЯ В СЛОВАКИЯ: В РАБОТА СЛЕД 2010 г. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 66-70. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/106