Kasakliev, N. (2015). ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 57-65. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/105