Vatakov, V., & Gugova, V. (2018). OPTICAL BURST SWITCHING: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ КОЛИЗИИ НА ПАКЕТИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 25-32. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/103