ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ. (2015). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 3-13. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/101