Kolev, I., & Koleva, E. (2015). ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 3-13. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/101