Zhelev, Y., & Toshkov, A. (2018). Мултимедийни цифрови библиотеки за културно и научно наследство» в РИМ – Бургас. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), 1-2. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/100