1.
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ. КНК. 2018;4(2):96-105. Accessed July 22, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/98