1.
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА МАСОВИ ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ. КНК. 2018;5(2):17-24. Accessed June 19, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/63