1.
КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ. КНК. 2018;5(3):14-20. Accessed June 16, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54