1.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КНК. 2018;5(4):7-11. Accessed June 16, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/43